Χαμηλή Κατανάλωση Ηλεκτρισμού

ELECTRICITY CONSUMPTION BANNER
* Πραγματική μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρισμού για μηχανή και καλούπι CYPET, χωρίς βοηθητικά.

Πρόσφατες μετρήσεις κατανάλωσης ηλεκτρισμού στη σερβο-υδραυλική μηχανή CYPET K 28, δείχνουν ότι η CYPET έχει τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, με την πραγματική κατανάλωση ηλεκτρισμού για μηχανή και καλούπι CYPET να ανέρχεται μόνο στις 0.36 κιλοβατώρες ανά κιλό τελικού προϊόντος (φιαλών ή βάζων). Αυτό δεν περιλαμβάνει τα βοηθητικά μηχανήματα, αλλά με το σύστημα ανάκτησης πεπιεσμένου αέρα που διαθέτουν οι μηχανές CYPET, η καθαρή κατανάλωση αέρα είναι αισθητά μειωμένη, ελαχιατοποιόντας την κατανάλωση ηλεκτρισμού για την συμπίεση του αέρα.

Η κατανάλωση ηλεκτρισμού για τα βοηθητικά μηχανήματα υπολογίζεται στις 0.32 κιλοβατώρες ανά κιλό τελικού προϊόντος (φιαλών ή βάζων), περιλαμβανομένου του αφυγραντήρα, του αεροσυμπιεστή, του ψύκτη νερού και του κλιματιστικού. Έτσι το σύνολο κατανάλωσης ηλεκτρισμού για κάθε κιλό φιαλών ή βάζων είναι μόνο 0.68 κιλοβατώρες.

Σαν αποτέλεσμα, οι φιάλες και τα βάζα που παράγονται σε μηχανήματα CYPET έχουν το χαμηλότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, οφελώντας όχι μόνο τον κατασκευαστή με χαμηλό κόστος ενέργειας αλλά και τον πλανήτη με χαμηλότερες εκπομπές διοχειδίου του άνθρακα.