Οι έμπειροι σχεδιαστές και τεχνικοί της CYPET με τη χρήση τρισδιάστατου λογισμικού σχεδίασης και προσομοίωσης είναι διαθέσιμοι να προσφέρουν υπηρεσίες άριστης ποιότητας στους πελάτες της, για την σχεδίαση τεχνικά σωστών όσο και αισθητικά ελκυστικών δοχείων ΠΕΤ.
CYPET Bottle & Jar Design