Η καινοτόμος διαδικασία CYPET βασίζεται σε ένα σύνθετο καλούπι έγχυσης – φουσκώματος το οποίο τοποθετείτε στο κλειστικό μιας μηχανής έγχυσης. Ο νέος τρόπος προσανατολισμού των κοιλοτήτων έγχυσης σε σχέση με τις κοιλότητες φουσκώματος και με τις πλάκες του κλειστικού, προστατεύεται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε χώρες που καλύπτουν το 80% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Παγκόσμιος Χάρτης Πνευματικής Ιδιοκτησίας CYPET

Εκτός από την διαδικασία CYPET ενός σταδίου, μία άλλη νέα καινοτομία είναι η διαδικασία για την έγχυση προπλασμάτων ΠΕΤ με γρήγορους κύκλους παραγωγής, η οποία χρησιμοποιεί μια οικονομική μέθοδο ψύξης προπλασμάτων εκτός καλουπιού έγχυσης. Αυτή η μέθοδος έχει σχεδιαστεί και κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την CYPET και είναι επί του παρόντος υπό ανάπτυξη.