Οι φιάλες και τα βάζα ΠΕΤ παρουσιάζουν ανώτερη διαφάνεια, γυαλάδα και μηχανικές αντοχές, με αποτέλεσμα να έχουν εκτοπίσει πολλά άλλα υλικά (γυαλί, μέταλλα ή άλλα πλαστικά) για τη συσκευασία ποτών, τροφίμων, φαρμακευτικών προϊόντων, προϊόντων καθαρισμού, προσωπικής φροντίδας και χημικών.

Τα δοχεία ΠΕΤ παράγονται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο δημιουργούνται προπλάσματα σε σχήμα δοκιμαστικού σωλήνα από κόκκους ΠΕΤ με έγχυση και στο δεύτερο στάδιο τα προπλάσματα φουσκώνονται σε φιάλες ή βάζα.
Κόκκοι σε προπλάσματα (Έγχυση). Προπλάσματα σε δοχεία (φούσκωμα).

Υπάρχουν δύο διαφορετικές διαδικασίες (τύποι μηχανών) που χρησιμοποιούνται συνήθως για την παραγωγή φιαλών και βάζων ΠΕΤ.

Διαδικασία δύο σταδίων: Οι φιάλες παράγονται σε μηχανήματα τα οποία εφαρμόζουν το δεύτερο στάδιο, ξεκινώντας με έτοιμα προπλάσματα, τα οποία θερμαίνονται και φουσκώνονται σε φιάλες. Τα μηχανήματα δύο σταδίων χρησιμοποιούνται συνήθως για μαζικές παραγωγές φιαλών, με τη χρήση προπλασμάτων ΠΕΤ τα όποια έχουν τυποποιημένη διάμετρο στομίου και είναι διαθέσιμα στην αγορά σε μεγάλες ποσότητες. Περίπου το 80% των δοχείων ΠΕΤ που παράγονται παγκοσμίως γίνονται σε μηχανές δύο σταδίων.

Blowing Stage

Συμβατική διαδικασία ενός σταδίου: Τα μπουκάλια/βάζα ΠΕΤ παράγονται σε μηχανές που εφαρμόζουν και τα δύο στάδια, ξεκινώντας από πρώτη ύλη ΠΕΤ για την έγχυση των προπλασμάτων, και στη συνέχεια το φούσκωμα τους σε φιάλες ή βάζα. Τα μηχανήματα ενός-σταδίου είναι κατάλληλα για χαμηλές και μέτριες παραγωγές, καθώς και για δοχεία με μη-τυποποιημένα στόμια, για τα οποία τα προπλάσματα δεν είναι άμεσα διαθέσιμα στην αγορά. Περίπου το 20% των φιαλών και βάζων ΠΕΤ που παράγονται σε παγκόσμιο επίπεδο γίνονται με μηχανές ενός σταδίου. Τέτοια μηχανήματα έχουν συνήθως τρεις ή τέσσερις σταθμούς για έγχυση, θέρμανση, φούσκωμα και αφαίρεση δοχείων, με ένα περιστροφικό τραπέζι για τη μεταφορά των προπλασμάτων μεταξύ των σταθμών. Υπάρχουν ξεχωριστά κλειστικά για το άνοιγμα και το κλείσιμο των καλουπιών έγχυσης (κάθετο κλειστικό) και των καλουπιών φουσκώματος (οριζόντιο κλειστικό).

Conventional Single-stage Machine

 

Σύγκριση συμβατικών μηχανών ενός-σταδίου με μηχανές δύο σταδίων:

Πλεονεκτήματα διαδικασίας ενός-σταδίου:

  • Χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προπλάσματα δεν ψύχονται εντελώς μετά την έγχυση και στη συνέχεια δεν θερμαίνονται για το φούσκωμα.
  • Χαμηλότερη κατανάλωση πόρων, καθότι δεν υπάρχει ανάγκη για τη συσκευασία, την αποθήκευση και τη μεταφορά των προπλασμάτων.
  • Κατάλληλο για όλα τα δοχεία, ανεξάρτητα από το σχεδιασμό και το βάρος του δοχείου, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ο περιορισμός στα προπλάσματα που διατίθενται στην αγορά.
  • Ανώτερη οπτική ποιότητα, διαφάνεια και γυαλάδα του δοχείου, καθώς δεν υπάρχει αλλοίωση της επιφάνειας του προπλάσματος λόγω της αποθήκευσης και μεταφοράς.
  • Μεγάλη ευελιξία στο εύρος μεγέθους, σχήματος και διάμετρο στομίου δοχείων που μπορούν να παραχθούν από το ίδιο μηχάνημα, με αλλαγή καλουπιών.

Πλεονεκτήματα διαδικασίας δύο-σταδίων:

  • Είναι εφικτή η υψηλότερη ποσότητα παραγωγής ανά μηχάνημα.

Η νέα διαδικασία CYPET διατηρεί τα πλεονεκτήματα των συμβατικών τεχνολογιών ενός-σταδίου και συγχρόνως παρέχει πρόσθετη αξία με σημαντικά οφέλη.