ΣΕΡΒΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΗΧΑΝΩΝ


ΠΡΟΣΙΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΕΥΕΛΙΚΤΑ

  • CYPET K 16: για φιάλες μέχρι 5 λίτρα και βάζα έως 120 χιλ στόμιο.
  • CYPET K 28: για φιάλες μέχρι 15 λίτρα και βάζα έως 145 χιλ στόμιο.
  • CYPET K 53: για μεγάλες φιάλες και βάζα χωρητικότητας μέχρι 30 λίτρα.

 

100% ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ – ΑΚΡΙΒΗ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΠΡΩΤΑ: Καμία άλλη 100% ηλεκτρική μηχανή ενός-σταδίου στην αγορά δεν έχει τις δυνατότητες παραγωγής σε ποσότητες ή σε μέγεθος δοχείου, που έχουν τα μοντέλα K 19Ε και Κ 30Ε της CYPET:

  • Μικρές φιάλες μέχρι 250 ml με 16 κοιλότητες στην Κ 19Ε.
  • Βάζα με στόμιο μέχρι 120 χιλ διάμετρο στην Κ 19Ε.
  • Μεγάλες φιάλες χωρητικότητας μέχρι 20 λίτρα στην Κ 30Ε.

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ CYPET
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ CYPET

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΩΝ CYPET
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΩΝ CYPET

 

banners

Αυτό το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ στα πλαίσια του Σχεδίου Επιχειρηματικής Καινοτομίας του ΥΕΒΤ (αριθμός επιλογής 8.1.12.13.2.3.71)