Το πιο κατάλληλο μοντέλο μηχανής CYPET για μια εφαρμογή, εξαρτάται από το μέγεθος των δοχείων ΠΕΤ που θα χρειαστεί να κατασκευαστούν και από την ποσότητα των δοχείων που απαιτείται. Ο πιο κάτω πίνακας επιλογής παρέχει τον αριθμό των κοιλοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε μοντέλο μηχανής CYPET για την παραγωγή διαφόρων μεγεθών φιαλών και βάζων.

Machine Model Selection EL